Erik Nordin Wahlberg
Frilansande systemarkitekt och utvecklare med 15 års erfarenhet. Inriktad på C#/.NET och Azure.
[email protected] - 0735-30 91 70
LinkedIn
antecknat.se